Utstillinger

Kampsjablonger og fredskisser

Kunsten til Hans Erik Schei (f. 1947) preget mange av plateomslagene og trykksakene som ble produsert av det kristne kollektivet Guds Fred på 70-tallet. De laget aktivistiske plakater, pamfletter og musikk (Schei utgjør siste ledd i den kjente visegruppa Kari Hansa & Gregers Hes). Hans Erik Scheis tidlige tusjtegninger minner om de drømmende, flyktige, kvalitetene i Thore Hansens arbeider. Trykkene og sjablongkunsten lener seg på Victor Moscosos intrikate psykedelika – med røtter i art nouveau, surrealisme og dada – samt amerikansk popart og «hard edge»-maleri.

Foruten å «bombe» Oslo med plakater, flyveblader, postkort, «fri-merker» og klistremerker i aktivismens navn, ble kunsten solgt til inntekt for hjelpearbeidet Guds Fred drev for vanskeligstilte i Oslo. Sjablonger og silketrykk gjorde det mulig å produsere store opplag raskt og billig.

I «Frisk luft mot åndelig forurensing» (Vinduet nr. 1, 2011) beskriver Lars Mørch Finborud gruppen som en religiøs motsats til radikal venstreside. I sin anmeldelse av boken Jesusvekkelsen (Vårt Land Forlag 2015) kaller Oddbjørn Johannessen i tidsskriftet Humanist dem «hippiebevegelsens kristne fetter». Guds Fred problematiserte overflodssamfunnet og ødeleggelse av naturen og proklamerte antimaterialisme, selvberging og økologisk bevissthet. Karl Marx er byttet ut med Jesus, men fellestrekkene er likevel påfallende.

Guds Fred ble nedlagt i 1980, men aktivismen er stadig en stor del av Hans Erik Scheis liv. Han har jobbet i mange år i Kirkens Bymisjon, og har tatt i bruk sosiale medier som plattform for sine politiske kommentartegninger og samfunnsbetraktninger.

Ønsker du å stille ut, ta kontakt på mail@subscene.no

Tidligere utstillinger