Perspektiv

Perspektiv drives av Uteseksjonen i Oslo, og er unge erfaringskonsulenter som jobber med ungdom i eget miljø for å spre nyttig informasjon og senke terskelen for å snakke med noen om det som er vanskelig.

Ca. hver 5. onsdag arrangerer Perspektiv temasamlinger på Sub Scene. Temaene kan f.eks dreie seg om jobbsøking, rus, personlig økonomi og psykisk helse.

Følg Perspektiv på deres facebookside.